Upravit stránku

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. listopadu 2020 byl zrušen předchozí rozsudek Městského soudu v Praze a rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV), které se týkaly prohlášení neplatnosti ochranné známky PRIM č. 165917 (v grafickém provedení dle podnikové normy národního podniku ELTON č. PN01). Ta byla přihlášena do rejstříku ochranných známek v roce 1984 a od roku 2001 je ve vlastnictví společnosti MPM-Quality v.o.s. Návrhem ze dne 2. 1. 2006 se společnost ELTON hodinářská a.s. domáhala prohlášení neplatnosti této ochranné známky, rozhodnutími ÚPV ze dne 7. 4. 2014 a předsedy ÚPV ze dne 17. 10. 2014 bylo návrhu vyhověno a známka byla prohlášena za neplatnou. Nyní jsou tato rozhodnutí zrušena a ÚPV bude o návrhu na prohlášení neplatnosti opětovně rozhodovat.

Jelikož se v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. listopadu 2020 objevují různé domněnky a nepřesné či zavádějící informace, považujeme za nutné se k  záležitosti stručně vyjádřit:

1. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu neplyne, že by ELTON hodinářská a.s. nadále nesměla používat označení PRIM v podobě dle podnikové normy č. PN 01, tedy v podobě odpovídající ochranné známce č. 165917:

logo prim.jpg

Společnost ELTON hodinářská a.s. a její právní předchůdci toto označení používají nepřetržitě od roku 1969 (bylo zavedeno národním podnikem ELTON), proto má toto označení před ochrannou známkou právo přednosti – tzn. majitel ochranné známky není oprávněn zakázat společnosti ELTON hodinářská a.s. další používání tohoto označení (§10 odst. 2 zákona o ochranných známkách). Právo přednosti nebylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu vůbec řešeno.

2. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu neplyne ani to, že by ELTON hodinářská a.s. nadále nemohla používat logo MANUFACTURE PRIM 1949 v podobě dle zapsané evropské ochranné známky č. 003531662:

logo prim manufacturer.jpg

Právo užívání této evropské známky společností ELTON hodinářská a.s. na území ČR bylo výslovně potvrzeno rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 3. 2015. Právo užívání evropské ochranné známky nebylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu vůbec řešeno.

3. Společnost ELTON hodinářská a.s. jako původní výrobce československých náramkových hodinek s nyní již více než 70 let trvající tradicí tedy i nadále má právo a bude používat obě výše uvedená označení na svých výrobcích a v souvislosti s nimi.

4. Právní spory týkající se označování náramkových hodinek logem PRIM nebyly ani rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2020 s konečnou platností vyřešeny. Společnost ELTON hodinářská a.s. proto předpokládá jejich další pokračování.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti