Upravit stránku

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Podstawowe dane dotyczące operatorów handlu elektronicznego

 

ELTON hodinářská, a.s.

Náchodská 2105

549 01 Nowe Miasto nad Metują

REGON: 25931474

NIP: CZ25931474

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Regionalny w Hradcu Králové, dział B, sygn. 2007.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: +420 491 470 417

GSM: +420 777 847 020

Faks: +420 491 474 421

E-mail: info@prim.cz

 

Definicja pojęć

Umowa konsumencka – umowa sprzedaży, według Kodeksu Cywilnego, w której stronami umowy są z jednej strony konsument, a z drugiej strony sprzedawca.

Sprzedawca – osoba, która zawierając i wykonując umowę działa w zakresie swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza produkty lub usługi do nabywcy.

Kupujący/konsument – to osoba, która zawierając i wykonując umowę nie działa w zakresie swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna lub prawna, która nabywa produkty lub korzysta z usług w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych produktów lub usług.

Wiążącym potwierdzeniem zamówienia przez sprzedającego jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym i kupującym (konsumentem). Wiążące potwierdzenie zostanie następnie potwierdzone kupującemu wiążącym potwierdzeniem zamówienia.

 

 

 

 

 

Zamówienie i odwołanie zamówienia

Cennik systemu zamówień można zobaczyć bez jakiejkolwiek rejestracji. Wszystkie informacje o produktach podawane są zgodnie z rzeczywistymi danymi, jednakże nie można całkowicie wykluczyć nieścisłości, a w takim przypadku sprzedający wypełnia swoje obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa, dokonując dodatkowej korekty poprzez podanie prawidłowych danych niezwłocznie po ich uzyskaniu, najpóźniej jednak w momencie przyjęcia zamówienia. Jeśli nowo przekazane dane różnią się od danych określonych w cenniku systemu zamówień, konsument będzie miał prawo do odstąpienia od zamówienia (lub od umowy kupna) za pośrednictwem przesłania wiadomości e-mail na następujący adres info@prim.cz.

Składając zamówienie, użytkownik zgadza się na niniejsze warunki, o których jest informowany przed złożeniem zamówienia. Odwołanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej. Zamówienie można anulować wysyłając e-mail na adres info@prim.cz, w terminie do momentu przejęcia przesyłki przez firmę kurierską.

 

Warunki dostawy

W przypadku płatności bezgotówkowej wysyłamy towar po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie bankowym. Wraz z przesyłką otrzymasz dowód zakupu, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku czeskim. Nieodłączną częścią przesyłki jest list przewozowy współpracującej z nami firmy przewozowej. Wystawimy pełny dokument podatkowy dla Twojej przesyłki, jeśli podasz prawidłowe informacje niezbędne do wystawienia tego dokumentu. W przypadku towarów, których nie ma w magazynie w momencie realizacji zamówienia, sprawdzimy dostępność i termin dostawy u naszych dostawców. O realizacji zamówienia poinformujemy Cię w możliwie najkrótszym czasie na podany kontaktowy adres e-mail. Aby zamówienie zostało zrealizowane jednorazowo, tj. w jednej przesyłce, prosimy o zaznaczenie tego wymogu w formularzu zamówienia w polu Uwaga. W przypadku stopniowej realizacji zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, opłatą za transport drugiej paczki obciążany jest dostawca.

 

Warunki płatności

Podane ceny obowiązują w momencie składania zamówienia. Cena za potwierdzone przez nas zamówienie nie ulega zmianie.

Ceny są wyrażone w CZK z VAT.

Można dokonać płatności za potwierdzone przez nas zamówienie korzystając z jednej z następujących opcji:

 • w gotówce przy odbiorze osobistym w siedzibie spółki w Nowym Mieście nad Metują, Ostrawie i Pradze.
 • bezgotówkowo – przelewem z góry (w tym przypadku należy poczekać na przesłanie faktury z danymi do płatności).

W przypadku bezgotówkowej zapłaty za towar z góry, przesyłkę wysyłamy najpóźniej następnego dnia po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie bankowym, chyba że ustalono inaczej.

 

Warunki płatności mogą się różnić w zależności od rodzaju zamówionych towarów/usług:

Produkcja na zamówienie: Po zatwierdzeniu oferty wyślemy fakturę zaliczkową w wysokości 75% ostatecznej ceny zamówienia z VAT. Po opłaceniu faktury zaliczkowej, przygotujemy ostateczne projekty graficzne zegarka i akcesoriów, a po ich zatwierdzeniu przystąpimy do realizacji. Termin dostawy zegarków jest uzależniony od złożoności i trudności zamówienia, ale zawsze jest ustalany przed zatwierdzeniem konkretnej oferty cenowej.

 

Program renowacyjny: Po zatwierdzeniu oferty wyślemy fakturę zaliczkową w wysokości 100% ostatecznej ceny zamówienia z VAT. Po opłaceniu faktury zaliczkowej przystępujemy do realizacji. Termin dostawy zegarków jest uzależniony od złożoności i trudności zamówienia, ale zawsze jest ustalany przed zatwierdzeniem konkretnej oferty cenowej.

Naprawy: Po zatwierdzeniu oferty wyślemy fakturę zaliczkową w wysokości 100% ostatecznej ceny zamówienia z VAT. Po opłaceniu faktury zaliczkowej przystępujemy do naprawy. Termin dostawy zegarków jest uzależniony od złożoności i trudności zamówienia, ale zawsze jest ustalany przed zatwierdzeniem konkretnej oferty cenowej.

 

Koszty spedycyjne

 1. dla towarów za pobraniem 179 CZK łącznie z VAT, paczka do 30 kg
 2. dla towarów przy płatności przelewem 129 CZK łącznie z VAT, paczka do 30 kg
 3. dla towarów dostarczanych na Słowację 299 CZK z VAT, paczka do 30 kg
 4. dla towarów dostarczanych za granicę (UE), poza Słowację, cena transportu będzie obliczana zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika PPL
 5. dla towarów dostarczanych za granicę poza UE, cena transportu zostanie obliczona zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika TNT
 6. bezpłatny odbiór osobisty w siedzibach firm w Nowym Mieście nad Metują, Ostrawie i Pradze

Przy zamówieniach zegarków na rękę o wartości powyżej 10 000 CZK wysyłka i pakowanie na terenie Republiki Czeskiej jest bezpłatne dzięki ubezpieczeniu wartościowej przesyłki.

 

Przyjmowanie towarów

Możesz odebrać zamówiony towar:

 1. za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego PPL
 2. osobiście w siedzibach firmy w Nowym Mieście nad Metują, Ostrawie i Pradze

Po otrzymaniu przesyłki dostarczonej za pośrednictwem współpracującej z nami firmy przewozowej, zalecamy sprawdzenie zewnętrznego opakowania przesyłki. W przypadku jej uszkodzenia, nie przyjmuj przesyłki i skontaktuj się z naszą firmą.

Roszczenia z tytułu zewnętrznego uszkodzenia przesyłki, które zostaną zgłoszone naszej firmie po otrzymaniu przesyłki od naszego przewoźnika, będą rozpatrywane na podstawie listu przewozowego podpisanego przez kupującego. Firma spedycyjna, która dostarcza przesyłkę, robi to zazwyczaj między 7:00 a 15:00. W przypadku nieobecności adresata pod wskazanym adresem dostawy należy skontaktować się telefonicznie z firmą spedycyjną i uzgodnić nowy termin dostawy. Sprzedający jest odpowiedzialny za kompletność nieuszkodzonej dostawy, w związku z tym koszty dostawy brakujących towarów są ponoszone przez sprzedającego.

 

Odpowiedzialność za wady, gwarancja, roszczenia

Uprawnienia kupującego z tytułu wadliwego wykonania umowy oraz uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji jakości są regulowane odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności przepisami § 2099 do § 2117 oraz § 2161 do § 2174 Kodeksu cywilnego).

Mamy obowiązek dostarczyć towar w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu. Towar jest wadliwy, jeśli nie ma uzgodnionych właściwości. Uprawnienie kupującego z tytułu wadliwego świadczenia jest uzależnione od tego, jaką wadę ma rzecz w chwili przejścia ryzyka szkody na kupującego. Ryzyko uszkodzenia przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru.

Odpowiadamy wobec kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. Jeżeli wada ujawni się w ciągu 6 miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy już od momentu otrzymania.

W przypadku wystąpienia wady usuwalnej, kupujący ma prawo do jej usunięcia bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, kupujący może żądać wymiany towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może zażądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. W przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady, która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub może odstąpić od umowy. Takie same uprawnienia przysługują kupującemu, jeżeli wady są usuwalne, ale jeżeli kupujący nie może prawidłowo użytkować towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad (w praktyce trzecia identyczna wada lub każda czwarta wada jest uważana za powód do skorzystania z uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady jak w przypadku wad nieusuwalnych).

Kupujący jest zobowiązany do poinformowania sprzedawcy o wybranym przez siebie prawie w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się nieusuwalna.

Prawo do wadliwego świadczenia nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odbiorem towaru, że towar ma wadę lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

Jeżeli kupujący nie zgłosił wady bez nieuzasadnionej zwłoki po tym, jak mógł ją wykryć przy terminowej kontroli i dostatecznej staranności, nie przysługuje mu prawo do wadliwego świadczenia. To samo dotyczy wad ukrytych, jeżeli wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak kupujący mógł ją wykryć przy zachowaniu należytej staranności, najpóźniej jednak w ciągu dwóch lat od wydania towaru.

Kupujący dochodzi praw z wadliwego wykonania umowy (reklamacja) pod adresem siedziby sprzedającego przez osobiste doręczenie lub przez wysłanie paczki z reklamowanym towarem (nie za pobraniem).  Przy składaniu reklamacji należy wraz z reklamowanym towarem przedstawić dowód zakupu (paragon lub fakturę – dokument podatkowy) oraz kartę gwarancyjną. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru, a rozpatrzenie reklamacji następuje w oparciu o wybrany przez kupującego przepis prawny w zależności od rodzaju wady. Jeśli kupujący nie dokona wyboru zgodnego z prawem sposobu rozpatrzenia reklamacji przy składaniu reklamacji, w szczególności poprzez wskazanie sposobu rozpatrzenia w protokole reklamacyjnym, lub gdy sposób ten nie znajduje oparcia w przepisach prawa, sprzedający dokona wyboru zgodnego z prawem sposobu rozpatrzenia reklamacji według własnego uznania. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Sprzedający zobowiązany jest do wydania kupującemu pisemnego potwierdzenia skorzystania z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy, które zawiera informacje o tym, kiedy kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji (opis wady) oraz jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda kupujący. Następnie sprzedający jest zobowiązany wydać kupującemu potwierdzenie o terminie i sposobie załatwienia reklamacji, a w przypadku naprawy również potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania.

Reklamacje można składać w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.

Reklamacje w okresie gwarancji nie dotyczą wad towaru spowodowanych przez:

 1. normalne zużycie wynikające z prawidłowego użytkowania;
 2. niewłaściwe użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi;
 3. przy użyciu innego typu ogniwa zasilającego niż podany w instrukcji;
 4. uszkodzenia mechaniczne, upadek na ziemię i zużycie;
 5. klęski żywiołowe (woda, pożar itp.).

Gwarancja nie dotyczy:

 1. baterii (zużycie wynikające z normalnego użytkowania);
 2. paska (skóra, guma, bransoleta metalowa).

 

Zwrot towarów

Od umowy kupna można odstąpić (bez podania przyczyny i bez kar) w ciągu 14 dni od otrzymania towaru w ramach umowy kupna zawartej na odległość (przez Internet). Odstąpienie od umowy należy doręczyć w terminie 14 dni od otrzymania towaru, drogą elektroniczną na adres info@prim.cz lub pisemnie na adres:

ELTON hodinářská, a.s.

Náchodská 2105

549 01 Nowe Miasto nad Metują

Należy pamiętać, że nie jest to sposób rozpatrywania ewentualnych roszczeń z tytułu wadliwych towarów – patrz rozdział Odpowiedzialność za wady, gwarancja, roszczenia. Zwrotu towaru można dokonać osobiście w siedzibie sprzedawcy lub wysyłając towar w formie paczki, nie za pobraniem. Zwrot ceny zakupu towaru następuje przelewem bankowym na podane konto, ewentualnie po uzgodnieniu zwrot może nastąpić w inny sposób. Zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu 30 dni od dostarczenia odstąpienia od umowy. Koszty transportu w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi kupujący. W przypadku uszkodzonego lub niekompletnego zwróconego towaru, cena zakupu zostanie pomniejszona o koszt naprawy uszkodzonego towaru lub uzupełnienia brakujących akcesoriów.

 

Deklaracja sprzedającego

„Deklaracja zgodności z warunkami wprowadzenia opakowania na rynek” zgodnie z ustawą nr 477/2001 oraz „Deklaracja zgodności” zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeniem rządu nr 426/2000 są przechowywane w siedzibach operatorów zgodnie z asortymentem sprzedawanych produktów. Za opakowanie sprzedawanego produktu uiszczono opłatę w ramach systemu EKO-KOM. Informacje na temat zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania sprzętu elektrycznego i e-odpadów można znaleźć na stronach www.retela.cz i www.ecobat.cz. Sprzedający jest zaangażowany w systemy zbiorowe RETELA i ECO-BAT.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, a w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i przenośnych baterii

Dbamy o środowisko, dlatego zapewniamy możliwość łatwego i bezpłatnego pozbycia się zużytych produktów (sprzęt elektryczny, baterie przenośne). Konsument odgrywa kluczową rolę w systemie zarządzania produktami używanymi. To on decyduje, co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym lub bateriami. Zużyte, niechciane produkty nie trafiają do pojemników na odpady komunalne.

Zużyty sprzęt elektryczny (podobnego typu i w podobnej ilości jak zakupiony) oraz baterie przenośne można bezpłatnie oddać w miejscu zakupu, tj. pod adresem sklepu ELTON hodinářská, a.s. lub bez ograniczeń ilościowych i rodzajowych w punktach odbioru utworzonych w ramach systemów zbiorczych ELEKTROWIN (sprzęt elektryczny) lub ECOBAT (baterie). Więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego oraz baterii i akumulatorów przenośnych można znaleźć na stronach internetowych tych systemów zbiorczych www.elektrowin.cz oraz www.ecobat.cz.

W przypadku chęci zwrotu używanego sprzętu elektrycznego tego samego rodzaju i w tej samej ilości przy zakupie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, prosimy o zaznaczenie tej informacji w uwagach do zamówienia przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Rozstrzyganie sporów

Kupujący – konsument może rozwiązywać spory wynikające z umowy kupna, które nie mogą być rozwiązane w drodze wzajemnego porozumienia ze sprzedającym, zgodnie z ustawą nr 634/1992 o ochronie konsumenta, poza sądem, kiedy jest uprawniony do złożenia wniosku o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu do wyznaczonego podmiotu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat – Dział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, e-mail: adr@coi.cz, strona internetowa: www.adr.coi.cz.

Niniejsze Warunki handlowe są ważne i obowiązują od 1. stycznia 2020 r.

 

Ing. Renata Červenák Nývltová

Dyrektor generalna i prezes zarządu

ELTON hodinářská, a.s.

 

Obchodni-podminkypdf153.42 KB

Ta strona korzysta z plików cookie

Niezbędne pliki cookie są niezbędne do działania witryny. Jednak opcjonalne pliki cookie muszą być włączone w celu świadczenia w pełni funkcjonalnych usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Kliknij poniższy przycisk, aby je włączyć. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji