Upravit stránku

Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „RODO”) oraz ustawą 110/2019 o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Wszystkie zgromadzone dane osobowe przetwarzane są na podstawie tytułów prawnych, w zgodnych z prawem i jasno określonych celach oraz tylko w zakresie i przez czas niezbędny do osiągnięcia określonego celu. Więcej szczegółowych informacji, w tym dane kontaktowe, można znaleźć w tekście poniżej.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych:
ELTON hodinářská, a.s.
Siedziba: Náchodská 2105, 549 01 Nowe Miasto nad Metują
REGON: 25931474
Tel.: +420 491 401 967
E-mail: info@prim.cz

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?
•    Dane osobowe, które nam przekażesz:
    W celu realizacji zamówienia:
o    dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer REGON, numer NIP;
o    dane kontaktowe: adres do wystawienia faktury/dostawy lub inny adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail
    w przypadku marketingu bezpośredniego (newsletter): imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy
    poprzez wysłanie zapytania lub formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

•    Dane osobowe, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany:
    Kiedy odwiedzasz stronę internetową, mogą być gromadzone Twoje dane takie jak:
adres IP, unikalny identyfikator czytelnika strony internetowej (elton.cz, eltonhodinarska.cz, prim.cz)
    Pliki cookie: wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie. Nasze własne, które są wykorzystywane bezpośrednio do działania sklepu internetowego. Przechowujemy ulubione produkty, produkty dodane do koszyka lub produkty w porównaniu. Wykorzystujemy również pliki cookie osób trzecich, które przechowują anonimowe informacje na temat Twojej wizyty w sklepie internetowym. Następnie mogą one zostać wykorzystane do celów analitycznych lub marketingowych. Wszystkie informacje zawarte w przechowywanych przez nas plikach cookie są anonimowe.

•    Systemy kamer w naszych obiektach:
    W naszych pomieszczeniach służbowych automatycznie przetwarzane są nagrania z umieszczonych tam kamer. Pomieszczenia wyposażone są w system kamer z transmisją online i zapisem. Celem funkcjonowania systemu CCTV jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu. Operatorem systemu kamer jesteśmy my, tzn. ELTON hodinářská, a.s.

Na podstawie jakich uprawnień i w jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
•    Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest:
    Realizacja umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych, czyli nami.
    Prawnie uzasadniony interes administratora w celach marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności przesyłanie informacji handlowych i newsletterów oraz ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa oraz zdrowia osób w przypadku systemów monitoringu w pomieszczeniach.
    Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w przypadku braku zamówienia towarów lub usług

•    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
    Prawidłowa realizacja Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem.
    Właściwa obsługa Twojego zapytania elektronicznego za pośrednictwem formularza kontaktowego.
    Wysyłanie informacji handlowych lub prowadzenie innych działań marketingowych.
Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania informacji handlowych ani innych działań marketingowych, masz możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Możesz znaleźć tę możliwość w stopce każdej wiadomości e-mail lub w części dotyczącej prywatności na swoim koncie. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail podanym powyżej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów. Przede wszystkim przez okres trwania stosunku umownego, tj. na czas trwania gwarancji (24 miesiące lub przez okres obowiązywania gwarancji indywidualnej). Poza tym przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych.


Komu przekazujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Jeśli zaistnieje potrzeba przekazania Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem.

W jaki sposób Twoje dane osobowe są zabezpieczone?

Zawsze postępujemy z Twoimi danymi osobowymi w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym prawem. Przyjęliśmy i utrzymujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przekazywaniu lub innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu, jak również innemu niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do ochrony danych?
W związku z ochroną danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
•    Prawo dostępu do danych osobowych
    Masz prawo wiedzieć, jakie dane o Tobie przetwarzamy, w jakim celu, jak długo, komu przekazujemy te dane i jakie inne prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Wszystkie te informacje powinny znaleźć się w tym dokumencie. Jeśli nie masz pewności, możesz zapytać nas, czy dane osobowe, które Cię dotyczą, są przez nas przetwarzane i, jeśli to konieczne, zażądać dostępu do tych danych osobowych. 

•    Prawo do zmiany danych osobowych
    Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące Twojej osoby są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia tych danych w trybie natychmiastowym.

•    Prawo do usunięcia danych osobowych
    W niektórych przypadkach masz prawo do tego, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe. Chodzi o sytuację, w której:
o    Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je przetwarzaliśmy; 
o    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla których zgoda jest niezbędna, a nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych;
o    skorzystasz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poniżej) i na mocy tego prawa okaże się, że Twój interes przeważa nad naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w danej sytuacji;
o    uważasz, że dane osobowe są przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem.
Należy pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
    W niektórych przypadkach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych; uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do określonych celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony swoich roszczeń prawnych; lub jeśli zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania (patrz poniżej Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone, może być ono przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą (z wyjątkiem przechowywania lub tworzenia kopii zapasowych).

•    Prawo do przenoszenia danych
    Masz prawo zażądać od nas przeniesienia Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Przekażemy Ci Twoje dane osobowe w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie odpowiednim do odczytu maszynowego.

•    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
    Niektóre dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (patrz powyżej „Na podstawie jakiego upoważnienia i w jakich celach przetwarzamy dane osobowe?”), wobec takiego przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli chodzi o działania marketingowe, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych bez podejmowania dalszych działań. W pozostałych przypadkach postąpimy tak, o ile nie będziemy mieć istotnych, uzasadnionych powodów, aby kontynuować takie przetwarzanie.

•    Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
W celu skorzystania z tego prawa można się w każdej chwili skontaktować z administratorem danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w nagłówku niniejszego dokumentu ochrony danych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20. 05. 2018 r.
 


Ta strona korzysta z plików cookie

Niezbędne pliki cookie są niezbędne do działania witryny. Jednak opcjonalne pliki cookie muszą być włączone w celu świadczenia w pełni funkcjonalnych usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Kliknij poniższy przycisk, aby je włączyć. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji